1. Raudteede ehitus, remont ja hooldus
2. Ülesõidukohtade ning pöörangute käsitsi lumest puhastamine
3. Raudtee ülesõidukohtade ja kergeliikluse ülekäigukohtade ehitamine
4. Raudtee pealisehitise materjalide müük
5. Vastutava isiku (raudtee teemehaanik III ja II) teenused
6. Raudteede demonteerimine
7. Raudtee kaitsevööndis üldehitustööd
8. Kraanateede ehitus-, remondi- ja hooldustööd
9. Haruraudteede seisundi hindamine
10. Raudteede ja pöörmete lumest puhastamine raudteeekskavaatoriga